Przedsiębiorstwo Lecznicze PULS-Andrychów

Ogłoszenie o niszczeniu dokumentacji medycznej

Ogłoszenie o niszczeniu dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

 

 

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie (niszczenie) dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej z leczenia pacjentów w Podmiocie Leczniczym „PULS Adam i Beata Rauk sp. j.przed końcem 2000 roku.

 

Osoby zainteresowane odbiorem indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia, tj.:

  • pacjenci,

  • przedstawiciele ustawowi pacjentów (np. rodzice dzieci będących pacjentami),

  • osoby upoważnione przez pacjenta

będą mogły odebrać dokumentację po zgłoszeniu się do placówki do dnia 10.12.2021r.

 

Po upływie wyznaczonego terminu prowadzona i przechowywana w postaci papierowej dokumentacja medyczna, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zostanie przeznaczona do zniszczenia.

 

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2020.849 t.j.).

Copyright © 2014. Puls-Andrychów. All rights reserved