Przedsiębiorstwo Lecznicze PULS-Andrychów

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3. Wsparcie grantowe placówek POZ

PULS Adam i Beata Rauk Spółka Jawna
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach projektu grantowego pn.
„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3. Wsparcie grantowe placówek POZ”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Dofinansowanie projektu z UE:10000PLN.
Poprzez realizację grantu zrealizowano jego cel jakim jest zapobieganie negatywnym skutkom pandemii COVID-19. Doposażono placówki w sprzęt do dezynfekcji pomieszczeń w postaci lamp bakteriobójczych oraz w sprzęt medyczny służący do ratowania życia (defibrylator AED). W wyniku tych działań  uzyskano poprawę bezpieczeństwa oraz ochronę zdrowia i zachowanie życia pracowników placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) - w szczególności personelu medycznego oraz pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych w placówkach wnioskodawcy.

Copyright © 2014. Puls-Andrychów. All rights reserved